Istoric

În anul 2003, pe fondul unei crize în ceea ce privește slujirea fratelui Iacob Isip, Dumnezeu i-a vorbit printr-un prezbiter profet (Cernat Ioan) din Alba Iulia, localitatea Șugag, despre o lucrare pe care Dumnezeu o avea de făcut prin el.La scurt timp, prin călăuzire divină, a cunoscut un grup de credincioși de confesiune Creștini după Evanghelie, care pentru un timp aveau să formeze cadrul în care Dumnezeu avea să-și înceapă această lucrare. Așa că în anul 2007, în ziua de Paște a avut loc prima Evanghelizare, iar la scurt timp după acest eveniment, așa cum Dumnezeu vorbise prin mesajul profetic, cei care au ascultat Evanghelia au fost atinși de mesajul ei, predându-și viața Domnului. Tot mai mulți au început să vină și să asculte mesajul Evangheliei și să-și predea viața Domnului.Ei aveau însă nevoie de rugăciune pentru eliberarea lor din lanțurile păcatului. Pe fondul acestor rugăciuni de eliberare și al lucrării Duhului Sfânt într-un mod supranatural, frații Creștini după Evanghelie nefiind obișnuiți cu acest mod de lucrare, au hotărât să se retragă. Însă Dumnezeu a continuat să lucreze cu mare putere. Auzind despre amploarea acestei lucrări, Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Diaspora a propus fratelui Iacob Isip să se alipească acestei Uniuni. Lucru care s-a și întâmplat.După ce a slujit în România ca evanghelist și învățător și după ce primise și însărcinarea din partea Domnului să întemeieze Biserica pe care actualmente o păstorește, Uniunea l-a ordinat ca păstor.Dat fiind faptul că această uniune are puține biserici în Europa cu care ar fi putut colabora și la propunerea unui păstor din Gemeinde Gottes, fratele Iacob Isip a înțeles că este voia lui Dumnezeu să integreze Biserica în această Organizație. Acest lucru a avut loc în luna februarie a anului 2014.

Octavian Obreja

Kommentare sind geschlossen.

  • VERSETUL ZILEI